Privacy statement

KYOCERA SENCO EMEA B.V., gevestigd Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hiermee houdt KYOCERA SENCO EMEA B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aan geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland. Deze privacyverklaring is van toepassing op KYOCERA SENCO EMEA B.V. en alle dochterondernemingen, ongeacht locatie of jurisdictie. 

 

De websites van KYOCERA SENCO EMEA B.V. bevatten links naar andere websites buiten het domein van KYOCERA SENCO EMEA B.V. Deze links zijn uitsluitend opgenomen als informatie voor gebruikers van onze site. KYOCERA SENCO EMEA B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor de privacybescherming op deze sites. 

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor deze website: 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
Nederland 
+31 (0)320 295 575 

 

Contactgegevens voor kwesties rond gegevensbescherming: 
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of over gegevensbescherming in het algemeen, kun je ons bereiken op het hierboven of in het colofon vermelde adres of op het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Persoonsgegevens 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je zelf je gegevens aan ons hebt verstrekt (rechtsgrond voor gegevensverwerking Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken als je onze website bezoekt: 

 • Gegevens over je activiteiten op onze website (inhoud van het verzoek/bezochte pagina)  
 • Webbrowser en type toestel 
 • IP-adres 
 • Datum en tijdstip van het verzoek 
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens 
 • Eerder bezochte pagina 
 • Browser 
 • Besturingssysteem 
 • Land en stad 
 • Taal en versie van de browsersoftware 

 

Daarnaast kunnen we ook de volgende gegevens verwerken als je besluit gebruik te maken van onze diensten, bijvoorbeeld via ons contactformulier: 

 • Voornaam en achternaam 
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bedrijfsnaam 

 

Bovenstaande lijst is niet volledig. KYOCERA SENCO EMEA B.V. kan meer gegevens verwerken als je verdere tools gebruikt of deelneemt aan andere activiteiten. Voor die gevallen beschrijven we hieronder de verwerking. 

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren ouders daarom de onlineactiviteiten van hun kinderen te volgen om te voorkomen dat we gegevens verzamelen over kinderen zonder toestemming van hun ouders. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. We zullen de verzamelde persoonsgegevens dan verwijderen.  

 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken we je persoonsgegevens 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. verwerkt je persoonsgegevens vooral voor de volgende doeleinden: 

 • om jou onze website te leveren en om die te beheren, operationeel te houden en te verbeteren 
 • om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten 
 • om je onze nieuwsbrief of reclamefolder te sturen 
 • om je te kunnen bellen of mailen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening 

 

Je gegevens worden in dat geval alleen op deze andere wijze gebruikt als dit volgens de wet is vereist of toegestaan, of je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Als we je persoonsgegevens voor een nieuw of ander doel willen gaan gebruiken, informeren we je daarover. 

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en zoals vereist door wetten die bewaarverplichtingen bevatten. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor onderstaande categorieën persoonsgegevens: 

 

Contactformulier
Als je een formulier op de website invult of ons een mail stuurt, bewaren we de gegevens die je ons stuurt zolang ze noodzakelijk zijn voor de beantwoording of afhandeling van jouw bericht (al naar gelang het type formulier of de inhoud van je mail) of maximaal drie jaar in verband met bewaarverplichtingen. Afhankelijk van de aard van je verzoek kan de bewaartermijn langer zijn. Wij informeren je hierover in de respectieve doeleinden van de verwerking. Rechtsgrond voor gegevensverwerking Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. 

 

Google Analytics: 
We maken gebruik van Google Analytics om algemene gegevens te registreren over je bezoek aan onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en helpen ons de website optimaal te laten functioneren. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het systeem rekening houdt met jouw privacy; we anonimiseren IP-adressen en verzenden gegevens via een beveiligde verbinding. In Google Analytics 3 worden gegevens 26 maanden bewaard en in Google Analytics 4 worden ze 14 maanden bewaard.  

 

Externe partijen 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. maakt alleen gebruik van externe partijen als dat nodig is om een optimale ervaring voor de gebruiker op onze website te creëren. Gegevens worden alleen aan externe partijen doorgegeven als dat nodig is om de diensten op onze website te tonen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Algolia 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt de zoekfunctie van de provider Algolia Inc. op zijn website om content te zoeken en te indexeren. Algolia is nodig om onze producten op de website te tonen en slaat geen cookies op. Als je gebruikmaakt van Algolia, worden je IP-adres en zoekopdracht doorgegeven aan de servers van Algolia en daar 90 dagen bewaard voor statistische doeleinden. Rechtsgrond voor gegevensverwerking Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Algolia naar https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Clarity
KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt functies van webanalysetool Clarity (onderdeel van Microsoft). De functie “Heatmaps & Recordings” wordt gebruikt om onze gebruikers beter te begrijpen en de gebruikerservaring te optimaliseren. De rechtsgrond voor het gebruik van Clarity is jouw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a van de AVG). 

We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker. Namens de beheerder van deze website gebruikt Clarity deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteit op de website op te stellen en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een Clarity-server en daar 30 dagen opgeslagen.  

Wil je niet geregistreerd worden door Clarity, dan kun je analytische cookies uitschakelen of een DoNotTrack-header inschakelen in je browser. 

 

Google 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. maakt op zijn website gebruik van verschillende Google-diensten, zoals Google reCAPTCHA en Google Maps. Google reCAPTCHA wordt gebruikt om te voorkomen dat bots contactformulieren indienen (rechtsgrond voor dataverwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, ter bescherming tegen onrechtmatig handelen en IT-beveiligingsrisico's). Google Maps geeft een meer visueel aspect aan de pagina's met dealers en/of contactinformatie (rechtsgrond voor gegevensverwerking is jouw toestemming, Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG). Beide diensten vereisen dat informatie zoals IP-adressen naar de beheerder van de informatie wordt gestuurd om een accurate reactie te kunnen geven.  

 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Meer informatie is te vinden in Google's beleid voor de beveiliging van jouw gegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. De bewaartermijn van gegevens door Google hangt af van het soort gegevens. Ga voor meer informatie naar: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.  

 

Google Analytics 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. maakt gebruik van de tracking tool Google Analytics om de resultaten van de website te analyseren. Google Analytics analyseert een gedeeltelijk IP-adres en informatie over uw apparaat of activiteit op onze websites om informatie zoals land en/of stad te analyseren. Google verwerkt alleen geanonimiseerde IP-adressen, aangezien het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Rechtsgrond voor gegevensverwerking is jouw toestemming, Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. 

 

We hebben een verwerkersovereenkomst en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gesloten met Google. De statistische gegevens worden overgedragen aan Google, die ze opslaat op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees de specifieke privacyverklaring van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van onze website te registreren, ons rapportages te sturen over de website en KYOCERA SENCO EMEA B.V. als adverteerder te informeren over de effectiviteit van onze campagnes. Google kan deze informatie doorgeven aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is of als deze derden de informatie verwerken namens Google. Wij hebben hier geen controle over. 

 

We wijzen je er graag op dat deze gegevens nooit door KYOCERA SENCO EMEA B.V. herleid kunnen worden tot jou als persoon of individu, tenzij jij je als persoon identificeert via een van de formulieren op de website. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een e-mailadres invult omdat je de nieuwsbrief wilt ontvangen of een webformulier gebruikt. In dat geval kan je bezoekgedrag worden gelinkt aan de gegevens die je hebt ingevuld. 

 

YouTube  
KYOCERA SENCO EMEA B.V. maakt gebruik van de diensten van YouTube om video's te tonen op zijn websites. We hebben deze video's geïntegreerd in de zogeheten 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', wat wil zeggen dat er geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als je de video's niet afspeelt. Alleen als je de video's afspeelt, worden de hieronder vermelde gegevens verzonden. Rechtsgrond voor gegevensverwerking is jouw toestemming, Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. 

 

Afhankelijk van de advertentie-instellingen van de gebruiker kan YouTube de verzamelde gegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden, zoals het weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond en het evalueren van de effectiviteit van de advertentie. Als je besluit een ingesloten video af te spelen, worden de hieronder beschreven gegevens doorgegeven aan YouTube, waarover wij geen controle hebben. Door een ingesloten video af te spelen, ontvangt YouTube de informatie dat je de desbetreffende pagina van onze website hebt bezocht en verdere gegevens die hieronder worden beschreven. Wij hebben echter geen kennis van de omvang daarvan. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount verschaft waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent ingelogd bij YouTube, worden je gegevens direct toegewezen aan jouw account. Als je niet wilt dat je gegevens aan jouw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. In het bijzonder kan een dergelijke evaluatie worden uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere YouTube-gebruikers te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en wij raden je aan rechtstreeks contact op te nemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. 

 

Google verwerkt jouw persoonsgegevens ook bij het gebruik van YouTube in de VS en heeft zichzelf een norm opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-privacyschild. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en de bescherming van gegevensoverdracht naar derde landen verwijzen wij naar de privacyverklaring van YouTube. Daar vind je meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Ga voor meer informatie over je advertentievoorkeuren naar Google Ad Center: https://myadcenter.google.com/?hl=en&sasb=true. Ga naar de volgende pagina om je gegevens en privacy-instellingen voor je Google-account in te stellen: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. De bewaartermijn van gegevens door Google hangt af van het soort gegevens. Ga voor meer informatie naar: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.   

 

Visitor Queue
KYOCERA SENCO EMEA B.V. gebruikt functies van de leadgeneratietool Visitor Queue (door de provider Visitor Queue, Innovation Works, 201 King Street, London, Ontario N6A 1C9, Canada). De functie 'Identify' wordt gebruikt om gebruikers te identificeren en bedrijven te volgen die onze website bezoeken, om waardevolle inzichten te verkrijgen in onze online bezoekers. De rechtsgrond voor het gebruik van Visitor Queue is jouw toestemming, zoals gedefinieerd in Artikel 6, Paragraaf 1, Zin 1, punt a van de AVG.


Visitor Queue opereert op een manier die de privacy van gebruikers respecteert en voldoet aan de AVG en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. We zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het identificeren van bedrijven die onze website bezoeken en voor analytische doeleinden. Wij zullen de informatie niet samenvoegen met andere persoonlijke informatie en kan niet herleid worden tot jou als persoon of individu. De informatie gegenereerd door de cookie over jouw gebruik van deze website wordt verzonden naar een Visitor Queue-server en daar opgeslagen.


Voor meer informatie over de cookies die zijn ingesteld door Visitor Queue, verwijzen wij jou graag naar ons cookiebeleid. Ga voor meer informatie over het  privacybeleid van Visitor Queue naar https://www.visitorqueue.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe KYOCERA SENCO EMEA B.V. cookies op onze website gebruikt, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.  

 

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om verkeerd gebruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met [email protected].  

 

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens 
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om de toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door KYOCERA SENCO EMEA B.V. en je hebt bovendien het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die we van jou in een computerbestand hebben, naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de voor jou verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

 

Betrokkenen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden, waaronder een analyse van klantgegevens voor advertentiedoeleinden. Daarnaast hebben betrokkenen ook een algemeen recht van bezwaar (zie Artikel 21, lid 1 van de AVG). In dat geval moet het bezwaar tegen de gegevensverwerking worden gemotiveerd. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, kan jouw toestemming te allen tijde worden ingetrokken met het oog op de toekomst. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens indienen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een mail te sturen naar [email protected]. We reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te kijken of er wijzigingen zijn. Als KYOCERA SENCO EMEA B.V. een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop we je persoonsgegevens verwerken, maken we dit kenbaar door een bericht op onze websites. 

 

Versie: 5
Publicatiedatum: 25-05-2018 
Voor het laatst gewijzigd op: 23-5-2024